Ja raSTEM2019-03-18T14:25:54+00:00

Naziv projekta: Ja raSTEM! – višegodišnji interdisciplinarni STEM program inovativnog poučavanja darovitih osnovnoškolaca

Nositelj projekta: OŠ Hugo Kon, Zagreb

Partneri:

  • Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Udruga za darovitost »Dar«
  • Gornjogradska gimnazija, Zagreb
  • Osnovna škola Antun Mihanović, Klanjec
  • Osnovna škola Mladost, Osijek
  • Osnovna škola Posavski Bregi
  • Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Senj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 953.121,45 HRK

Trajanje provedbe: 21 mjesec (28. lipnja 2017. – 27. ožujka 2019.)

Opis projekta: 

Nastavnici osnovne škole Hugo Kon će zajedno s partnerima razviti 3 interdisciplinarna programa iz STEM područja (priroda, biologija, fizika, kemija, uključujući i geografiju) za darovite učenike od 3. do 8. razreda osnovne škole.

Tim pedagoga i psihologa će provesti identifikaciju darovitih učenika i razviti metode uočavanja darovitih. Institut Ruđer Bošković, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, udruga „Dar“ i Gornjogradska gimnazija u Zagrebu sudjelovat će u razvoju i jačanju kompetencija učitelja i stručnih suradnika škole dijeljenjem znanja i iskustva. Kao mentori pomagat će u izradi programa koje će učitelji osnovnih škola u projektu provesti s darovitim učenicima tijekom  trajanja projekta.

Programi će se sastojati od 89 radionica, a cilj je da darovitim učenicima pomognemo prepoznati i razviti vlastite potencijale i dodatni interes za STEM područje. Radionice će biti razrađene i grupirane za dobne skupine učenika 3. i 4. razreda, 5. i 6. te 7. i 8. razreda, a izvodit će se kroz 60 školskih sati za svaku skupinu, izvan redovite nastave.

Na kraju projekta svi će sudionici – mentori, nastavnici i učenici – evaluirati radionice, na temelju čega će napraviti izbor najboljih i najproduktivnijih. Istovremeno, na temelju kritika i primjedaba, doradit će one radionice koje se nisu pokazale jednako uspješnima.

Što dalje?

Cilj je projekta osuvremeniti pristup i provedbu nastave predmeta iz STEM područja i na temelju eksperimentalne provedbe pripremiti kreativan i interaktivan program za darovite, ali i za sve ostale učenike.

Izabrane, dorađene i dopunjene radionice postat će dio redovitog školskog programa  u STEM području svih škola uključenih u projekt. Sadržaj radionica s uputama za provedbu bit će dostupan javnosti na našoj web stranici od 1. rujna 2019. godine. Razmjena ideja, znanja, iskustava i dobrih praksi nužna je za uspjeh. Za početak, ovo je naš doprinos, i doprinos svih naših partnera, novoj kurikularnoj reformi i provedbi programa „Škola za život“ u koji se zajednički uključujemo na početku školske godine 2019/2020.

OŠ Hugo Kon će na početku svake školske godine nastaviti s testiranjem darovitosti djece u 3. razredu osnovne škole. Na temelju dobivenih rezultata prilagođavat će se i obogaćivati godišnji plan i program te nastojati kreirati nov i inventivan pristup koji će povećati i razvijati interes za prirodne i tehničke predmete. To neće biti jednostavno i zahtijevat će dodatne edukacije, rad i ulaganje naše škole i naših nastavnika kroz duže vrijeme.

Motivacija je jedan od glavnih pokretača i ključ uspjeha u životu, bez obzira na dob i područje interesa. Ukoliko program razvijen kroz ovaj projekt uspije kod učenika potaknuti intrinzičnu motivaciju za rad i učenje (za početak na STEM području) naša će misija biti ostvarena. Ipak, ne treba zaboraviti da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez entuzijazma i rada nastavnika, stručnih suradnika i mentora.

Poveznica na projekt: 

http://jarastem.hugokon.org/