HRČKOROG OSVOJIO SFERICU

HRČKOROG OSVOJIO SFERICU

Naša draga Ena Vranić, iz 6. razreda osvojila je “Sfericu” za svog “Hrčkoroga”. Hrčkorog je poseban što ga je Ena stvarala u laboratoriju škole Hugo Kon uz suradnju sa profesoricom Natalijom Škalić. Čestitamo Eni i Nataliji! Hrčkoroga se inače može sresti i upoznati svakim radnim danom, od 08.00 h do 17.00 h  u OŠ Hugo Kon.

2018-05-25T11:48:55+00:00