Natječaj za radno mjesto “Ravnatelj/ica Židovske OŠ Hugo Kon s pravom javnosti”2023-08-17T10:45:18+00:00

ŽIDOVSKA OSNOVNA ŠKOLA HUGO KON

KATARININ TRG 2

10 000 ZAGREB

Školski odbor Židovske osnovne škole Hugo Kon s pravom javnosti,  Trg Katarine Zrinski 2, Zagreb, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

ravnatelj-ica Židovske osnovne škole Hugo Kon s pravom javnosti

Uvjeti:

  • sukladno članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20 i 151/22)  i članu 41. Statuta Židovske osnovne škole Hugo Kon s pravom javnosti
  • poznavanje židovske kulture, povijesti i tradicije.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta u digitalnoj preslici:

  • životopis,
  • diplomu (dokaz o stečenoj stručnoj spremi),
  • dokaz o stažu osiguranja i radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima,
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak  (ne starije od dana objave natječaja),
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

Ravnatelj se imenuje na period od dvije godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na e-mail adresu: osnovnaskola@hugokon.org

Datum objave: 17.08.2023.